Vārda dienas: Fēlikss, Felicita , Asola, Aspazija, Aspāzija, Asunta, Atēna, Feliciana, Feliciāna, Felicianna, Felicians, Felicija, Felīcija, Felicijana, Felicijans, Felicjana, Felikarmena, Felikss, Felīsija, Filicija

Tag Archives: Pedagoģijas termini

Pedagoģijas terminu skaidrojošā vārdnīca jeb īsi un saprotami par sarežģītajiem terminiem pedagoģijas mācībā

Aktīvā mācīšanās – mācīšanās, ko raksturo līdzdalība, domas, problēmas risināšanā, informācijas izpratne, sakarību veidošana, cenšanās un prasme lietot zināšanas praksē, aktīva līdzdomāšana, uzmanības koncentrēša; process, kurā pedagogs un izglītojamais sadarbojas; atbildības par savas mācīšanās procesu pieņemšana. Aktivizēšana – pedagoga mērķtiecīga darbība, kas maina izglītojamā lomu un pozīciju mācību procesā no pasīvi vērojošas uz darbīgi līdzdalīgu; uzdevumi ir […]

Show Buttons
Hide Buttons