Vārda dienas: Zigurds, Sigurds, Sigvards , Berenika, Berils, Berita, Beruta, Boneta, Bonija, Bonijs, Sigorts, Sigurts, Sigvars, Sigvarts, Zigo, Zigonis, Zigurts, Zigvards

Tag Archives: vērtēšana un atgriezeniskā saite

Rezultātu vērtēšana un atgriezeniskā saite jeb izpratne par to, kas ir mācīšanās, mācīšanās rezultāts

Pieeju vērtēšanai nosaka izpratne par to, kas ir mācīšanās, mācīšanās rezultāts. Mūsdienās pedagoģiskajā psiholoģijā pazīstami vairāki skatījumi (skat.: N. Geidžs, D. Berliners. Pedagoģiskā psiholoģija. Rīga: Zvaigzne ABC, 1999): mācīšanās ir informācijas apstrāde, zināšanas ir informācijas kopums un mācīšanās rezultāts ir atmiņā saglabātā nepieciešamā informācija un prasme to aktualizēt vajadzīgajā brīdī; mācīšanās ir metakognitīvo (metakognitīvs – domāšana par savu domāšanu) prasmju apguve un […]

Show Buttons
Hide Buttons