Kaspara Bikšes dalība vecāku sapulcē (gan klātienē, gan klausoties Kaspara videolekciju, kur jebkurā brīdī vecāki lektoram var uzdot jautājumus, jo videolekcija notiek tiešsaistē jeb tā saucamajā dzīvajā. Kaspara aizraujošie stāstījumi vienmēr ir izcēlušies ar savu pozitīvo enerģiju, kas burtiski uzlādē visus zālē sēdošos.

Piemēram, Ilūkstes 1.vidusskolas direktore Velta Šterna savas skolas avīzei raksta, ka „ stāstījums bija tik aizraujošs, ka nodarbībai atvēlētais laiks aizskrēja nemanot”.

Skolas direktore paskaidroja, ka notika skolēnu vecāku kopsapulce. Ar vecākiem tikās psiholoģijas maģistrs un publicists Kaspars Bikše un stāstīja par to, kā runāt ar saviem bērniem par dzīvi un skolu. K.Bikše uzsvēra, cik svarīgi ir veidot pozitīvu attieksmi vispirms pret sevi, tad pret savu apkārtni, valsti utt. „Attīstās tikai tas, kam pievēršam uzmanību, par ko runājam”- atzina lektors, tāpēc saviem bērniem nemitīgi jāatgādina: „Tu esi  veiksminieks!”

Ieguvēji šajā vecāku sapulcē bija visi- gan vecāki un skolotāji, gan pats lektors, kuru gandarīja mūsu skolas vecāku atsaucība un labvēlīgā attieksme.”

Tēmas: -Kā ar bērnu sarunāties par skolu un dzīvi; – Kā saprasties ar pusaudzi; – Pozitīvas attieksmes mācīšana pret skolu un dzīvi; – Mācīšanās motivācija u.c.

Maksa: 100 EUR klātienē + ceļa izdevumi; 80 EUR – tiešsaistes videolekcija.

Sīkākas ziņas: 27583454, kanceleja@pedagogs.lv Par lektora noslogotību var sazināties ar pašu lektoru personīgi pa tālruni 28320454.

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart