Attālinātās klases stundas izglītojamajiem jeb Kaspara Bikšes audzināšanas stundas vebinārā

Pieteikšanās: kanceleja@pedagogs.lv, 28320454

Mācīšanās un uzvedības motivācija jeb prāta disciplīna attālinātajās mācībās

 • Tajā brīdī mēs iesauksimies: “Es nevaru!”
 • Un tad mēs pasmaidīsim un teiksim: “Ko nozīmē “nevaru?!”
 • Tad uzsvērti sev sacīsim: “Nevis nevaru, bet es neesmu to vēl pamēģinājis!”
 • Šis princips izmantojams arī domāšanas “pārprogrammēšanai”
 • Ja kāds man skolas laikā būtu pavaicājis, kāpēc es nemēģinu būt mērķtiecīgāks un optimistiskāks, es arī būtu atbildējis: “Es nevaru.”
 • Taču, atbildot: “Es to neesmu darījis,”- es būtu bijis daudz tuvāk patiesībai
 • Kad ieraudzīsim kādas slavenības fotogrāfiju, iedomāsimies, ka tie patiesībā esam mēs
 • Raizēšanās ir iztēles ļaunprātīga izmantošana
 • Cilvēki, kuri savu iztēli izmanto savu vēlmju un mērķu radīšanai, parasti sasniedz tādas lietas, kuras tiem, kas raizējas, pat sapņos nav rādījušās (kaut arī tiem var būt augstāks intelekta līmenis)
 • Ko iztēlosimies, to piedzīvosim
 • Pār pasauli valda iztēle
 • Einšteins mēdza teikt: “Iztēle ir daudz svarīgāka par zināšanām, tas ir, prast aktīvi izmantot savu iztēli
 • Kad šī prasme apgūta, pirmais uzdevums ir iztēloties par ko gribētu kļūt, lai domās ieraudzītu sevi gūstam iecerētos panākumus
 • Dažkārt liekas, ka laime ir  kaut kur tur
 • Tāpēc atliekam šo iespēju justies labi
 • Sanāk, ka gaidām laimi, kas ir tepat, netālu
 • Ja visu laiku atliekam šo iespēju justies labi, tad nepratīsim justies labi arī tad, kad būsim šo mērķi sasnieguši
 • Cilvēku nekas nevar padarīt laimīgu- var tikai tāds justies vai nejusties
 • Lai spētu īstenot iecerēto, vispirms ir jāattīsta spēja sapņot
 • Sapņošana ir nākotnes radīšanas darba plānošanas stadija
 • Aktīvajā sapņošanā mēs sevi piepildām ar “degvielu”
 • Šādi mēs jūtamies piepildīti
 • Sapņošana ir laba antiviela vientulībai un skumjām
 • Gatavojoties kontroldarbiem, pārbaudīsim viens otru, izgudrojot grūtus pārbaudes darba jautājumus
 • Vienīgais noteikums- jāuzdod trīsdesmit jautājumi un atbildēm jāparādās tajā mācību vielā, par ko nākamajā dienā ir kontroldarbs
 • Jo jautājumi oriģinālāki, jautrāki un grūtāki, jo aizrautīgāks process
 • Paceļot mācības līdz sarežģītas spēles līmenim, darbs tiek aizstāts ar izklaidi
 • Vai šāds darbs ir smagāks? Smagāks gan, taču darba pārvēršana par spēli palielina enerģiju un radošo pieeju

Kā sevi izprast pusaudžu vecumā?

 • Subjektīvā atmiņa
 • Vecumposms kā izpausme
 • Pusaudžu problēmu iemesli
 • Haoss kā pasaules izjūta, ko izraisa hormonu  darbība un straujais augšanas process
 • Straujais augšanas process
 • Ārējā izskata, defekta akcentēšana
 • Pusaudžu kūkums, neveiklums
 • Acu leņķis
 • Pretošanās aizliegums
 • Nav konkrētas vietas sociālajā struktūrā
 • Vilšanās, dusmas, depresija kā valdošā sistēma
 • “No kurienes pusaudžos tāds ļaunums?!”
 • Psiholoģiskās rehabilitācijas iespējas
 • Viltus unikalitāte
 • Nemirstības ilūzija
 • Pusaudzis un pašnāvības
 • Taisnīguma ilūzija
 • Rupjības
 • Smēķēšana, alkohols
 • Zagšana
 • Datorspēles
 • Pusaudža apģērbs, pirsings, mati
 • Muskuļotie, augumā lielie
 • Tuklie
 • “Caurbiras”
 • Pusaudžu lomas un cīņa par līderību
 • Meiteņu un zēnu atšķirīgā fiziskā un hormonālā attīstība
 • Atšķirīgā dzimumuzvedība
 • Meiteņu uzvedība pret zēniem
 • Maza bērna iekšējā motivācija
 • Sociālās salīdzināšanas pieeja
 • Sacensība gūst virsroku
 • Veiksminieku un neveiksminieku statuss (uzvarētāji un zaudētāji vieni un tie paši)
 • Pašvērtības saglabāšana, tīšām netiecoties pēc sasniegumiem
 • Pusaudžu sociālā poza

Es, mana ģimene un attālinātās mācības

 • Lielie mērķi ir kā “rezultātu” mērķi, bet mazie- “procesa” mērķi
 • Mazo mērķu skaistums slēpjas tajā apstāklī, ka to sasniegšana vienmēr ir pa spēka
 • Ja visu laiku tos izvirza, labāk spēj kontrolēt dienu un jūtas kā noteicējs pār dienas norisēm
 • Ieteicams biežāk sacīt: “Es gribu noskaidrot šīs trīs lietas; es gribu uzdot šādus četrus jautājumus, gribu izteikt savus divus lūgumus u.tt.
 • “Procesa” mērķi palīdz maksimāli koncentrēties
 • Šādi cilvēki ir laimīgāki, jo viņu dienas ritmu nosaka pašu prāta spēks, nevis apkārtējās pasaules ietekme
 • Gribasspēks nav smaga atteikšanās, sevis sodīšana
 • Saistot gribasspēku ar kaut ko smagu un nepatīkamu, mēs vājinām apņēmību to nostiprināt
 • Tāpēc vārdiem radīsim jaunas asociācijas, piemēram, atraidījums ir Dieva aizsardzība no kaut kā vēl sliktāka nākotnē
 • Tādējādi ar atkārtošanas palīdzību vārdu  atraidījums spējam lietot pozitīvā nozīmē
 • Mainot vārdus, mēs spējam labāk piekļūt savam iekšējam spēkam
 • Vingrinājums par jaunu asociāciju radīšanu, piemēram, “2” –nieks ir garantēts ceļš uz “3-nieku”
 • Ja regulāri skatāmies un klausāmies ziņu raidījumus, mēs piederam pie ļoti viegli pārliecināmas un nohipnozitējamas ļaužu grupas. Jo vairāk tos pieņemam kā jaunumus, jo vairāk noticam, ka tāda ir dzīve,  jo vienādi bailīgāki mēs kļūstam
 • Īgņojoties par noziedzību un nelabojamo pasauli, mēs sevi sagraujam no iekšpuses
 • Platons teicis, ka dzīve esot dvēseles saruna pašai ar sevi
 • Ja tiešām vēlamies tikt skaidrībā par kaut ko, tad labāku sarunas biedru par sevi pašu neatradīsim
 • Neviens cits tik labi nepārzina mūsu problēmas, iemaņas un spējas kā vien paši
 • Sarunas gaitā ir iespēja apšaubīt savu pesimismu, tā vietā radot optimistiskas domāšanas ieradumus.

Sekmīgas mācīšanās pamati attālinātā veidā

Kas bērnībā apgūts, tas kā akmenī iekalts.

(Čečenu sakāmvārds.)

 • Iepriekšējo zināšanu aktivizācijas paņēmieni.
 • Gatavošanās veidi pārbaudes darbiem, patstāvīgajiem darbiem un eksāmeniem.
 • Patstāvīgo darbu organizācijas veidi.
 • Vingrinājums „Grāmatveikalā”.
 • Diferencētās lasīšanas pamati.
 • Lasīšana skaļā balsī, tās izmantojums un pamatojums.
 • Pierakstu burtnīcas, to veidošanas principi un konspektēšana.
 • Uzmetumu veidošanas paņēmieni.
 • Darba portfeļa veidi, to dažādais pielietojums mācību procesā.
 • Atslēgas vārdu izmantojums.
 • Pārlapošanas paņēmieni.
 • Mācību mērķu un uzdevumu izvirzīšanas un noteikšanas paņēmieni.
 • Iztēles un asociāciju izmantojums darbā ar talantīgajiem bērniem (t.sk. skolēniem ar mācīšanās grūtībām) atcerēšanos procesos.
 • Maņu, kustību, ritmu, pārspīlējumu, labo domu simbolu, krāsu, skaitļu un smieklu izmantojums atcerēšanās procesos.
 • „Balto plankumu” aizpildīšanas paņēmieni.
 • Mācību vielas  atkārtota, pārskatīšana, caurskatīšana, izskatīšana, atkārtošana.
 • Glasera mācīšanās metožu piramīda.
 • Secīguma organizācijas un kontroles mehānisma nodrošinājuma veidi un to praktisks pielietojums.
 • Mājasdarbu un patstāvīgo darbu veidi, kontroles un uzskaites paņēmieni.
 • Mājasdarbu efektivitātes un lietderīguma veidi.
 • Praktiski ieteikumi mājasdarbu efektivitātes un praktiskā pielietojuma plānošanā un organizācijā.
 • Apkopojumu veidošanas paņēmieni, grafisko organizētāju veidi.
 • Jautājumu un norāžu veidošanas paņēmieni.

Papildu tēmas

Sevis izzināšanas paņēmieni un pilnveidošana; es ģimenē, klasē un skolā; sabiedriskā līdzdalība; karjeras izvēle; veselība, vide un drošība.

Semināri interaktīvajā tiešsaistes videolekcijā kopā ar vecākiem un skolotājiem

Ilgums un laiks pēc vienošanās (ar videolekcijas ieraksta iespējām).

Kaspara vadīto nodarbību laikā čata lodziņā var uzdot jautājumus uz kuriem lektors mutiski atbild. 

Vebināra laikā demonstrē gan interaktīvo tāfeli, projicē dokumentus, attēlus, atskaņo mūziku, veic testus, aptaujas, demonstrē video u.c.

Semināri notiek arī vebinārā (interaktīva tiešsaistes videolekcija)

Pieprasītākās tēmas:

 • Mācīšanās un uzvedības motivācija jeb prāta disciplīna, mācoties attālināti
 • Karjeras izvēle
 • Kā sevi iedvesmot pozitīvām pārmaiņām
 • Kā izprast sevi un uzvedību pusaudžu vecumā
 • Sekmīgas mācīšanās  pamati attālinātajās mācībās
 • Kā gatavoties pārbaudes darbiem?

Dažu Madonas novada skolēnu atskaites darbs pēc vebināra

Madonas novada skolēni saka paldies par iespēju piedalīties tiešsaistes lekcijās par pusaudžiem aktuāliem jautājumiem. Esam izpildījuši arī mājas darbu un aizsūtām Jums 9. klases skolēnu veidotu plakātu par tēmu “Kādas ir manas emocijas atrodoties vienaudžu vidū”.

Direktora vietniece audzināšanas darbā
skolotāja Māra Lilita Lapiņa.

Madonas novada skolēni piedalījās Kaspara Bikšes vadītajās videolekcijās, kur vienā laikā varēja pieslēgties visas Madonas novada izglītojamie. Videolekcijas raidīja no Kopenhāgenas Universitātes vebināra platformas. Videolekciju tēma “Kā sevi iedvesmot un motivēt pozitīvai dzīvei”. Videolekcijās varēja vērot lektora uzstāšanos, viņa sagatavotās prezentācijas, kā arī čata lodziņā varēja rakstīt savas pārdomas un uzdot jautājumus.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart