Annemartas Kreituses zīmējums.

Izglītības iestāde „Pedagoģiskās meistarības skola” vecāku tālākizglītības akadēmijas ietvaros skolēnu vecākiem rīko pedagoģiskās tālākizglītības un personības pilnveides kursus.

Kā tas notiek?

Vecāki ar bērniem skolā ierodas uz pirmo mācību stundu. Bērni dodas uz savām klasēm, vecāki – uz speciāli norādītu mācību telpu. Vecākiem notiek kursi visas dienas garumā, kamēr vien bērnam skolā notiek mācību stundas.

Vecāki tāpat kā skolēni ievēro iekšējās kārtības noteikumus, dienas režīmu, piedalās starpbrīžos, dodas kopīgi pusdienot, kā arī ievēro visas tās prasības, kas attiecas uz skolēniem.

Vecāki saņem pedagoģiskās un personības tālākizglītības kursu apliecību.

Izglītības iestāde „Pedagoģiskās meistarības skola” ir LR IZM reģistrēta izglītības iestāde, kura realizē pedagogu profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmas ar tiesībām īstenot arī skolēnu vecāku pedagoģisko kompetenču pilnveides kursus. LR IZM Izglītības iestāžu reģistra nr. 4360800475.

Ko vecāki mācīsies?

1.Daži vispārīgi veidi, kā veiksmīgi sarunāties ar bērnu, ķermeņa valoda.

2.Ja bērns ir dusmīgs.

3.Kā bērnu iemācīt atvainoties.

4.Ja bērns ir agresīvs.

5.Ja bērns ir blēdīgs.

14.Kā bērnu iemācīt pateikties.

15.Ja bērns ir kauslīgs.

16.Ja bērns melo.

17.Ja bērns ir nesekmīgs.

18.Atteikšanās mācīties.

19.Pašapziņas vairošana.

20.Ja bērns lieto rupjus vārdus.

21.Ja bērnam skolā dara pāri.

22.Bērna sūdzēšanās.

23.Vainas apziņa.

24.Atbrīvošanās no upura lomas.

25. Bērna pozitīvās domāšanas vairošana.

Kāda ir cena par grupu?

Ar cenām var iepazīties sadaļā “Cenu lapa“.

Kā pieteikt “Vecāku akadēmiju”?

Zvanot uz mūsu kanceleju pa tālruņa nr. 27583454, rakstīt e-pastu uz: kanceleja@pedagogs.lv vai, sazinoties ar lektoru Kasparu.

Komentē

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta.

Show Buttons
Hide Buttons
Cart