Kaspara Bikšes saskaņoti (A) kursi pedagogiem, izglītojamajiem un viņu vecākiem

Izglītības un citu pašvaldību iestāžu darbiniekiem

Izglītojamo uzvedība, tās korekcijas iespējas

Darbs ar pusaudžiem, to vecumposma attīstības īpatnības

Saliedētas un draudzīgas klases veidošana

Darbs ar talantīgiem bērniem

Mobings izglītības iestādē, tā novēršanas pasākumi

Pedagoģiskās mākslas zinātniskie pamati un to praktiskais pielietojums skolotāja darbā

Izglītības iestādes psihohigiēna

Labvēlīgas psiholoģiskās vides veidošana izglītības iestādē

Pozitīvas attieksmes veidošanas pamatprincipi pašvaldību un izglītības iestādēs

Dzimumaudzināšanas dažādās pedagoģiskās pieejas, stratēģijas un mācīšanas metodoloģiskie aspekti, paņēmieni un metodes

 

Izglītojamo vecākiem

Kaspara dalība vecāku sapulcē, kurā piedalās tikai vecāki, par tēmu “Kā ar bērnu sarunāties par skolu, sekmēm un uzvedību

Kaspara vadītās vecāku sapulces, kurās piedalās arī viņu bērni

Kaspara vadītās vecāku sapulces, kurās piedalās arī viņu bērni un viņu skolotāji

Vecāku akadēmija jeb visas dienas garumā izglītojamo vecāki sēž bērnu solos un mācās par bērnu audzināšanu

Izglītojamajiem

Skolas un vecāku netradicionālās sadarbības iespējas: interaktīva spēle- nodarbība, kurā piedalās gan pedagogi, izglītojamie un viņu vecāki

 Sīkākas ziņas: tālr. 28320454, izglitiba@gmail.com 

 

 

 

Skolotājas un sociālās darbinieces Lilitas Seržānes rīta fotogrāfija
Piesakies izglītības ziņu jaunumiem
Tērzētava
Ielādē tērzētavu...
Our Facebook Page
Show Buttons
Hide Buttons
Cart